Politisk debatt om landsbygd den 4 september

debatt

Hej alla föreningar på landsbygden!

Landsbygdsrådet i Västerviks kommun bjuder in alla föreningar och byalag
till den 4 september kl 19:00 på Gamleby gymnasium. Kvällens tema är,”valdebatt om landsbygdsfrågor”. Såväl Landsbygdsberedningen som alla politiska partier är inbjudna att delta med representanter i debatten.

Vill just din förening framföra en fråga till politikerna, är det bra om den föranmäls, så att vi kan samordna debatten. För deltagande vill vi ha en föranmälan senast 29 augusti kl 12:00. Detta för att kaffet ska räcka till alla. Kaffe med tillbehör kommer kosta en tjuga. 

Extra viktigt att få veta partiernas åsikter om landsbygdsfrågor nu, för Landsbygdsberedningen skall i början av nästa år lämna in sitt arbete om en Landsbygdsplan.

Hjärtligt välkomna med era anmälningar.

Mvh. Hans Källgren
Ordf. i Landsbygdsrådet

Annonser

Anteckningar från möte 6 maj.

Landbygdsrådet i Västerviks kommun hade till den 6 maj bjudit in den nyinrättade Landsbygdsberedningen till Totebo, för att diskutera landsbygdsfrågor.

Landsbygdsberedningen är en politiskt tillsatt beredning som fått till uppgift att ta fram ett landsbygdsprogram. Beredningen består av 1 person från varje politiskt parti och 2 tjänstemän. Ordförande för beredningen är Socialdemokraten Dan Nilsson. Landsbygdsrådet,  som existerat i drygt ett år, tog tillfället i akt och bjöd in till ett första möte.

Mötet gav mycket givande diskussioner och det framkom att de olika parterna har i stort samma synpunkter på vad som behöver göras på landsbygden.  Även om småorterna har olika saker som behöver åtgärdas, så är de stora frågorna: Bredband, Service på landsbygden (lanthandeln), kommunikationer (buss, tåg, båt, telefoni, bredband), bostäder, företagande m.m.

Landsbygdsrådet tycker Västerviks kommun visar mycket tydligt att man tar landsbygdsfrågor på stort allvar, vi har fått en Landsbygdsutvecklare (Lotti Jilsmo), ovan nämnda beredningen och det diskuteras i politiken vad som kan göras för kommunens lanthandlare. Vidare så kommer alltid politiker och tjänstemän då Landsbygdsrådet bjuder in till träffar. Det finns en speciell dag i kommunen som heter ”Landsbygdsdagen”, en hel dag där bara landsbygdsfrågor diskuteras.

Den 4 september kommer nästa möte att ske mellan Landsbygdsrådet och Landsbygdsberedningen. Mellantiden skall kontakt hållas på mail. Till den 4 september kommer också alla föreningar på landsbygden att bjudas in att delta, dessa föreningar var även inbjudna till Totebo den 6 maj, dock var ett fåtal representerade.

 

Hans Källgren

Ordf. i Landsbygdsrådet

Möte med Landsbydgsberedningen 6 maj

Hej alla Bygdeföreningar!

Den 6 maj kl 19:00 arrangerar Landsbygdsrådet i Västerviks kommun, nästa öppna möte för alla föreningar på landsbygden. Mötet kommer att vara i Totebo. Lokal är den så kallade ”Baren” vid Totebo Industrier.

Speciellt inbjudna är det nybildade Landsbygdsberedningen, en nytillsatt beredning med folk från alla politiska partier.Här kommer det att bli tillfälle för er alla att träffa de politiker,
som ska jobba med landsbygdsfrågor de närmsta åren.Ordförande i landsbygdsberedningen är Dan Nilsson Socialdemokraterna, även ordförande i kommunfullmäktige.Landsbygdsberedningen och Landsbygdsrådet skall jobba tillsammans för en landsbygdsplan i Västerviks kommun.

Tag chansen att föra fram er förenings frågor till politikerna.

Välkomna.

Med vänlig hälsning
Hans Källgren
Ordf. i Landsbygdsrådet

 

Inbjudan årsmöte 13/3

Den 13 mars är det årsmöte i Landsbygdsrådet i Västerviks kommun. Årsmötet kommer att hållas i Lofta Församlingshem kl 19:00. Landsbygdsrådet bjuder på kaffe med dopp.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Då alla valda representanter sitter på 1 år, så blir det val till alla poster.

Alla föreningar som betalt medlemsavgift för år 2013, har en röst på årsmötet.  Dock är alla föreningar välkomna att lyssna på årsmötesförhandlingarna.

Vill någon förening betala medlemsavgift till Landsbygdsrådet, så är avgiften 100:-/år. Beloppet insättes på Bankgiro 179 – 1102.

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Hans Källgren
Ordf. i Landsbygdsrådet

Anteckningar från mötet 30 januari med KLT

Plats: kommunhuset i Västervik 

Bild från mötet

Bild från mötet

Deltagare: KLT Conny Karlsson, Kommunalrådet Harald Hjalmarsson (sitter även i KLTs trafikstyrelse), Landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo, 5 styrelsemedlemmar i Landsbygdsrådet och 10 föreningar på landsbygden.

Conny Karlsson redogjorde för KLTs syn på kollektivtrafik i länet och kommunen. Han talade mycket och länge om Närtrafiken, något som KLT kommer att utveckla mer framöver och även marknadsföra. Närtrafiken går ut på att folk beställer sin resa på telefon och betalar på samma sätt som övrig kollektivtrafik. Närtrafiken går när resande vill åka, På detta sätt kan KLT undvika att köra stora bussar tomma. Även Harald Hjalmarsson höll med om att detta är framtidens resor. Nybro kommun är den kommun i länet som nyttjar detta trafiksätt mest i länet, mycket mer än alla andra kommuner.

Sedan var det dags för utfrågning. Förutom Närtrafiken, så kom många frågor om Tjustbanan, om tågen, banan, turtätheten, det indragna tågparet, ytterligare ett tågstopp i Uknadalen, anpassade tåg till Gotlandsbåten m.m.

Vi diskuterade länsöverskridande trafik till Östergötland. Det framkom att Östgötatrafiken är ej så intresserade av sådan trafik, därav svårigheterna.

Många samhällen i kommunen klagar på att det ej går att pendla till arbete eller studier. Man kan åka ena vägen men ej andra vägen, eller inte alls. Conny Karlsson förklarade att arbetspendling ej är prioriterad, däremot skolpendling. I denna fråga återkom han till Närtrafiken. KLT tar gärna emot förslag på var den framtida trafiken skall ske.

Vi påtalade att KLT måste bli bättre på att svara på skrivelser. Landsbygdsrådet skickade en skrivelse i slutet av september 2013 och ännu inget svar. Om KLT nu vill ha förslag och idéer  på framtida trafik, så måste dialogen vara åt båda håll.

Vi diskuterade hur skolresorna kan bli säkrare, speciellt med tanke på att många skolresor går med linjebuss, ej skolbuss. Linjebussarna är ej  utrustade med varningsblinkers och har ofta stopp efter vägen. Detta är en fråga för både kommunen och KLT. Landsbygdsrådet föreslår att man ej släpper av skolbarn efter vägen utan stannar på riktiga busshållplatser.

Vi fick också reda på att förslag/idéer om olika trafiklösningar i kommunen, skall i första hand skickas till kommunen och där till Bruno Nilsson. Där skall ärendena förberedas och därefter till KLT.

Conny Karlsson ville också slå ett slag för KLTs mobilapp ”Mobitime”. Där finns tidtabeller och övrig information om resandet.

Vi fick sedan se en YouTube film från Tolg utanför Växjö där man löst samåkningen med hjälp av modern teknik, mobiltelefon och en app. Där man bokar och får bekräftat om man kan samåka med andra ortsbor som skall till centralorten.

Vi diskuterade snöröjningen på landsbygden. Man kan konstatera att det skiljer sig mycket från ort till ort. På kommunens hemsida finns möjlighet att se ort för ort hur snöröjningen skall gå till. Det finns också på hemsidan möjlighet att klaga om det ej sköts.

Kommunen bjöd alla på kaffe med dopp. Vi disponerade 2 olika lokaler för kvällen, den stora f.d. tingssalen för huvudmötet och en mindre för Landsbygdsrådets styrelsemöte. Vi tackar kommunen för detta och speciellt Lotti Jilsmo som ordnat allt.

Stort tack till övriga som deltog under kvällen, med inlägg, frågor och lyssnande.

Speciellt tack till Conny Karlsson KLT, som fick åka långt i snöovädret.

Hans Källgren
Ordf. i Landsbygdrådet
I Västerviks kommun

Inbjudan till möte 30 maj i Törnsfall

Då är det dags för landsbygdsrådets första möte!

Det nybildade Landsbygdsrådet i Västerviks kommun bjuder in alla lokala grupper på landsbygden och politiska partier till ett första möte angående landsbygdsfrågor.

  • När: 30 maj kl. 19.00
  • Var: Församlingshemmet i Törnsfall

Mycket viktigt att alla partier och föreningar skickar en representant, så att det blir en bra start för landsbygdsrådet.

Första mötet kommer enbart att handla om 100 Mbit/s bredband på landsbygden. Eftersom många orter har sökt bidrag för att starta arbetet med 100 Mbit/s bredband och det är många komplicerade frågor, har landsbygdsrådet valt att koncentrera sig på denna fråga den 30 maj.

Mötet inleds med att landsbygdsrådet presenterar sig och sina mål. Därefter kommer Odensvi Ekonomiska förening att presentera sitt projekt med 100 Mbit/s bredband. Odensvi är den ort som kommit längst med sitt arbete med bredband i kommunen. Återstoden av mötet ägnas åt bredband. Både kommunalrådet och vice kommunalråd har meddelat att de tänker närvara på mötet.

Mötet beräknas vara avslutat kl. 21.00.

Viktigt med en föranmälan till Hans Källgren 0490-610 47, 070-553 48 76, hans.kallgren@telia.com.

Hans Källgren
Ordf. landsbygdsrådet

Rapport från första styrelsemötet

IMG_2674

Föreningens första styrelsemöte hölls i kommunhuset den 17 april. Styrelsen konstituerade sig, och utsåg Hans Ålund till vice ordförande, Torbjörn Gustavsson till kassör och Mikael Johansson och Carin Johansson till sekreterare.

Styrelsen diskuterade bland annat upplägg och tidpunkt för fösta medlemsmötet. Det planeras till den 30/5 och temat då blir bredband. Man beslutade även att skicka en skrivelse till kommunen om försämringarna inom musikskolan som försvårar mycket för barnen på landsbygden.